Home

Welkom bij VIA Urbanism! VIA Urbanism is de studievereniging voor alle studenten van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven die affiniteit hebben met stedebouw. De vereniging heeft zich sinds de oprichting op 19 mei 1993 ten doel gesteld de belangen van de bachelor/master-stedebouwstudenten te behartigen. Dit kunnen zowel studenten zijn van de mastertrack ‘Urban Design & Planning’, als ook bachelor studenten (1e tot 3e jaars).

Lees meer over VIA Urbanism