Docenten

Wie zijn nou eigenlijk de docenten stedenbouw aan de TU/e? Vraag jij je dat ook wel eens af? Dan zit je hier goed, want hier stellen we ze aan je voor.

prof.dr.ir. P.J.V. (Pieter) van Wesemael

Chairman UUA
Vertigo 7.C08
 

Wesemael, prof.dr.ir. P.J.V. van


Pieter van Wesemael is momenteel hoogleraar Urbanism and Urban Architecture (UUA), verbonden aan de Unit AUDE (Architectural Urban Design and Engineering) van de faculteit Bouwkunde TU/e. Zijn professionele loopbaan verbind de wereld van het ontwerp en dat van het academisch onderzoek. Eerder was hij als partner bij de Architekten Cie. en Inbo verantwoordelijk voor onderzoek, advies en ontwerp op het gebied van ruimtelijk beleid, strategische gebiedsontwikkeling en stedenbouwkundig ontwerp. Daarvoor verrichtte Pieter na het behalen van zijn ingenieursdiploma in Delft als een van de eerste (onderzoeks-)Asistenten in Opleiding promotieonderzoek. Onderwerp van zijn proefschrift vormde de conceptuele ontwikkeling van de wereldtentoonstellingen als spiegel van de grote paradigmaverschuivingen in de westerse samenleving op het snijvlak van techniek, wetenschap en kunsten, alsmede in de wijze waarop dit met een combinatie van instructie en vermaak over het voetlicht te krijgen bij het grote publiek. De titel van het proefschrift luidde dan ook: ‘Architecture of Instruction and Deligth, a socio-historical analysis of World Exhibitions as a didactic phenomenon’.

Aansluitend richtte Pieter bij de Architekten Cie. een onderzoeks- en ontwerp afdeling op: CIE R&D.Focus lag hier op innovatie door onderzoek en ontwerp te combineren. Opgaven lagen zowel op het vlak van beleid en de ontwikkeling van nieuwe concepten en strategieën maar ook van uitvoeringsprojecten. Accent lag op hoogschaligere opgaven van complex en buurt, tot stad en regio. Rode draad in zowel Pieters professionele als academische carrière is een sterk contextueel begrip van architectuur en stedenbouw. De titel van zijn inaugurale rede “Ruimte, tijd en samenleving. Situationeel ontwerpen gevoed door onderzoek en ontwikkeling.” weerspiegelt deze focus treffend.

Pieters werkzaamheden binnen de leerstoel Urbanism and Urban Architecture spelen zich af in het spanningsveld tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk, waarbij de rode draad gevormd wordt door projecten waarin onderzoek en ontwerp gecombineerd worden. De wisselwerking tussen de genese van de (westerse) stedelijke cultuur en de ontwikkeling van nieuwe architectonische en stedenbouwkundige paradigma’s vormt de focus van zijn werk. Onderzoek en onderwijs zijn sterk gerelateerd aan de strategische onderzoeksvelden van universiteit en faculteit rondom de duurzame transitie van de bestaande stad, gezonde steden, stedelijke energietransitie, slimme mobiliteit en de doorontwikkeling van cultureel erfgoed. Deze wisselwerking tussen tweede en derde geldstroom onderzoek en masteronderwijs krijgt concreet vorm in het UrbanLab. Hierin werken staf, studenten en opdrachtgevers als gemeenten, provincies maar ook ontwerp bureaus gezamenlijk aan het ontwikkelen van nieuwe ontwerp concepten en strategieën voor deze actuele maatschappelijke uitdagingen.

dr. S. (Sukanya) Krishnamurthy
Vertigo 7.D08

Sukanya Krishnamurthy

Sukanya Krishnamurthy is currently an assistant professor at the Chair of Urbanism and Urban Architecture (Faculty of the Built Environment) at TU Eindhoven (Netherlands). Trained as an architect and urbanist in India and Germany, she received her Ph.D. in Urban Studies and Architecture from Bauhaus University (Germany) in 2012. Prior to joining the Chair of Urbanism and Urban Architecture at the Technical University of Eindhoven in October 2014 as an assistant professor in Urbanism and Urban Architecture, she spent the course of her graduate studies and professional life, working as an architect, designer, and lecturer, researcher in Bangalore (India, 2006-07), Aachen, Dessau, Weimar (Germany, 2007-12) and Toronto (Canada, 2012-14).

 

ir. M.W. (Marcel) Musch
Vertigo 7.D08

Marcel Musch

Marcel Musch (1966) is part of the Chair of Urbanism and Urban Architecture (UUA). He teaches urban design and architecture projects and is the coordinator of the Urban Lab design and research laboratory. He is also a independent urban design consultant in Rotterdam, the Netherlands. He graduated as an architect at the Delft University of Technology. He worked as a researcher on urban morphologies and housing typologies with Prof. Max Risselada. He has worked as an urban designer at several offices and at the Urban Planning Department of the City of Rotterdam. His current interests include Urban Heritage and Strategic Urban and Regional Design.

ing. J.P.F.A. (Hans) Snijders
Vertigo 7.D08

Hans Snijders

Als docent stedebouw aan de TU Eindhoven zijn er verschillende thema’s die mijn aandacht hebben, het stedebouwkundig ontwerp en de transformatieopgaves waarin openbare ruimte, landschap, groen en water een rol spelen. Daarnaast spelen voor mij de opgaves die samenhangen met stedelijke netwerken zoals mobiliteit, knooppunten en  infrastructuur. Bij elke opgave in de context van onderwijs en praktijk probeer ik het stedebouwkundig ontwerp in te zetten als een intermediaire schaal. Een schaal die betekenis heeft voor zowel de stad als de plek zelf en waarbij stedebouw, het landschapsarchitectonisch ontwerp en architectuur samenkomen. Dat zijn de projecten die altijd verbonden zijn met andere plekken, andere schaalniveaus en ruimtelijke en niet-fysieke netwerken. Deze brede scope en schaal zie ik als mijn missie in het onderwijs. Studenten probeer ik het inzicht te geven om altijd naar een breder belang te kijken, een langere tijdshorizon te onderzoeken en te streven naar integratie van stedenbouw, landschap en architectuur. Ik heb bij de stedebouwkundige diensten gewerkt van Rotterdam, Breda en Assen en beschouw deze steden samen met de Brabantse stedenrij als mijn specialiteit. Begin jaren negentig ben ik afgestudeerd als stedebouwkundige aan de Academie van Bouwkunst in Tilburg. Daarvoor heb ik aan de Erasmus Hogeschool in Brussel landschapsarchitectuur gestudeerd.

 

ir. A. (Anne-Marie) Peters – van den Heuvel
Vertigo 7.J06
Anne Marie Peters vor VIVA woonrubriek
Anne-Marie Peters-van den Heuvel is onderwijscoördinator van de unit AUDE (Architectural Urban Desing & Engineering) aan de TU/e. Hierin organiseert en coördineert zij het onderwijs van de vier chairs binnen deze unit. Daarnaast geeft ze ook les binnen de chair UUA; ze begeleidt bachelor- en master studenten bij verschillende projecten, geeft seminars en geeft ook afstudeerders begeleiding. Vanuit de bachelor is ze bekend van de werkcolleges van de vakken Architectuur en de Stad, Stedenbouw en Architectuur in Context, en Geschiedenis van Architectuur en Stedenbouw. Naast haar werk binnen de faculteit is ze werkzaam bij BARST architecten; een bureau is gekenmerkt door een onderzoekende houding t.a.v. de architectuur en stedenbouw.
ir. D.G.O. (Daan) Lammers
Vertigo 7.D07
daan-lammers

 

 

dr.ir. A.H.J. (Jos) Bosman
Vertigo 7.B08

jos-bosman

 

Jos Bosman (1953) lectures on Urban Form, teaches graduation studios, and organizes public lectures and exhibitions. Bosman is an alumnus of the TU Eindhoven, 1978, and made first a career in architectural history and theory (books and exhibitions, first in Amsterdam and from 1986 in Zürich, at the ETH). After teaching first theory and directly after that design studio at Columbia University in New York, during the 1990’s, Bosman dedicated most of his time to architectural design education. He defended in 2005 his doctorate, a selection out of his essays / case studies on modernism, as previously published in 1987-97. At the TU Eindhoven he taught architectural analysis, the art of writing, and was during ten years responsible for the first year bachelor course architectural design and a core course in the master program (Strategies and Places). A major topic of attention in his research on Urban Form is the border region in between the Meuse and the Rhine, in its urban transitions during the 19th, 20th, 21st centuries. But as well the international discussion has his attention; Bosman is finishing a book on the triptych influence of Le Corbusier, Jane Jacobs and Rem Koolhaas; this triptych is in general reception understood as a ‘chain reaction’ of influences: challenging, dechallenging and re-challenging modernity.

 

drs. J.G.A. (Johan) van Zoest
Vertigo 7.D18
Zoest, drs. J.G.A. van
 

 

 

 

 

 

 

Dipl.-Ing. H.H. (Hüsnü) Yegenoglu
Vertigo 7.D08
img_4926.jpg(mediaclass-article-depiction-width.2d0bc720e72f7d03ca65aa44863c5e34306fed2d)
 

 

 

 

 

ir. R.A. (Reinder) Rutgers
Vertigo 7.J06

Rutgers, ir. R.A.

 

 

 

 

 

ir. J. (Jochem) Groenland
Vertigo 7.D18
lege-foto